Noorteühendusele Juventus kuulub rakendusüksus Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus.

Ruumide/territooriumi omanik on NÜ Juventus, mis rendib Veski 4, Põltsamaa aadressil olevat hoonet alates 2010. aastast Põltsamaa Linnavalitsuselt (15-aastat).

Keskuse renoveerimiseks saadi toetust Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Põltsamaa Linnavalitsuse poolt. Keskus avati ametlikult 10.12.2010.

Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus on noorsootöö asutus, mille põhiülesandeks on erinevate huvidega laste ja noorte ( 7 –26 aastaste) ühistegevuse ja nende omaalgatuse toetamine ning noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

Keskus on avatud esmaspäevast reedeni 13-19:00. Nädalavahetustel toimuvad keskuses erinevad koolitused, programmid ja tellitud üritused. Noorsootöötaja saabub kaks tundi varem ja tagab sellega hoone korrashoiu ja eeltööd päevasteks tegevusteks. Töökorraldus on tagatud selliselt, et kohal on üks töötaja ja spetsiaalse programmi puhul lisandub ka teine töötaja. Arvestame, et noorte turvalisuse tagamisel on oluline, et kohal oleks samal ajal kaks noorsootöötajat.

Noortekeskuses töötavad Monika Kulu, Merle Vaht, Ave Lübek ja Maire Püss. Lisaks töötab keskuse heaks NÜ Juventus juhatuse esimees Heidi Paabort, kes koordineerib keskuse tegevust ja püüab leida lisafinantseeringuid tegevusvõimaluste laiendamiseks.

2015. aasta statistikale põhinedes on 2015. aasta keskuse kuu keskmine külastavus on 900- 1100 noort kuus. Päevane keskmine külastavus on 48 erinevat noort päevas. Lisaks eraldi tegevusprogrammid (sh majast väljaspool).

2015. aastal tagati mobiilse noorsootöö kaudu enam, kui 300 osalust. Tekkinud on nn noortekeskuse filiaalid 4 piirkonda.

2015. aasta registreerimislehtede alusel saab jätkuvalt väita, et 70 % kõikidest noortest on sisse kirjutatud Põltsamaa linna. Põltsamaa vallast on noori 17 % ja Pajusi vallast 8  %. Muud piirkonnad olid esindatud 5 %.

Keskuse eelarve on 45 000, millest 60% katab Põltsamaa linn, Pajusi vald ning Põltsamaa vald. 40% taotletakse läbi erinevate fondide.

Põltsamaa Youth and Lifelong Learning Centre (Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus)

The Centre is a social and recreational venue intended primarily for children and youth between ages 7 and 30. The Center offers opportunities for developing one’s physical, social, emotional, cultural and cognitive abilities and to experience achievement, leadership, enjoyment, friendship, and recognition. The activities through the principle of open youth work (social inclusion, equal opportunities etc) are ecourage in the Centre. The activities are voluntary and open to all. There is free space for all youth meetings. The Youth Centre offers competence, infrastructure and resources for youth work.

It offers a number of services and activites like training courses, international exchanges, daily activities (games), meeting place, youth initiatives, youth councils, activity groups, mobile youth work, information point, happenings/ theme nights / events, hikes / camps, preventive programmes.