Noorteühendus Juventus oli 2015. aastal partneriks MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) projektile „Murdepunkt", mida rahastati Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored" avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine".

Projekti eesmärk oli alaealiste (korduv) õigusrikkumiste ennetustöö muutmine 2016. aasta veebruariks projekti partnerite piirkondades tõhusamaks. Selleks kasutati efektiivsemalt võrgustikus olemasolevaid ressursse ning rakendati noortekeskuses alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks spetsiaalselt loodud sotsiaalset programmi (mõjutusvahendit).

Põltsamaa piirkonnast sai Murdepunkt programmi väljaõppe noorsootöötaja Ave Lübek ja noorsoopolitsei Kirly Kadastik. 

Programmi viisid üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks oli Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt (www.entk.ee/riskilapsedjanoored/)  ja Facebookist (www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored) . Rohkem infot Murdepunkti projekti kohta saab Eesti ANKi kodulehelt (http://ank.ee/avaleht/index.php/murdepunkt") .