NÜ Juventus on olnud väga aktiivne rahvusvahelistes projektides osaleja kui ka korraldaja. 1999- 2013 on korraldatud ligi 70 rahvusvahelist projekti.

Viimastel aastatel on toimunud järgmised projektid:

2011. aastal toimus noorsoovahetus Põltsamaal. Tegemist oli Hiina Rahvavabariigi ja Eesti Vabariigi vahelise projektiga. Projekti toetas Eesti Noorsootöö Keskus (www.entk.ee).

2011/2012 oli Põltsamaa keskuses vabatahtlik Fausto DiNella Itaaliast, kes oli keskuses ühe aasta. Tegevust toetas Euroopa Noored programm (www.noored.ee). 15-21.09.2012 osales Põltsamaa noortegrupp Hiinas noorsoovahetusel. Rahastajaks oli Eesti Noorsootöö Keskus.

2012/2013 perioodil osales vabatahtlikuna György Jakabfi Ungarist. Toetajaks Euroopa Noored programm. Programm lõppes juunis. Augustis 2013 osales 11-liikmeline Põltsamaa noortegrupp rahvusvahelisel noorsoovahetusel Gran Canarial. Lisaks suunati üks Põltsamaa noor Portugali koolitusele ja kahele noorele leiti organisatsioon, kelle kaudu minna lühiajalisele vabatahtlikule teenistusele Euroopasse.

Märts 2014 käisid rahvusvahelise praktikaprogrammi raames Põltsamaa rulaparki remontimas kuus ehituse õpilast Inglismaalt. Tegemist oli "Empower Within" projektiga. Osalejate transpordi, majutuse ja toitlustuse kattis elukestva õppe programmi alaprogramm Leonardo da Vinci (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm). Praktika eesmärk oli edendada läbikäimist Briti ja Eesti noorte vahel ning panustada koos kohaliku kogukonna arengusse. Praktika tulemusena muutus skatepark senisest kasutajasõbralikumaks ja turvalisemaks. Projekti korraldamisse olid kaasatud Godfrey Brown ühendusest Everything is Possible, Michael Edwards ühendusest Pro Co, MTÜ Continuous Action esindaja Elen Brandmeister, NÜ Juventus esindajad Heidi Paabort ja Merle Vaht ning Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots.

2015-2016 on keskuses käinud erinevad välisvabatahtlikud.